Zespół

  Prawnicy:

   

  Paweł Pudło – radca prawny


  Osoba zarządzająca IURISTA. Partner Kancelarii Prawnej IURISTA.

  Studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1999 - 2004. Już w trakcie studiów zdobywał doświadczenie prawnicze, pracując w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po ukończeniu studiów w latach 2005 - 2007 praktykował jako wewnętrzny prawnik (in-house lawyer) w spółkach należących do międzynarodowych korporacji, w branżach FMCG oraz TSL (NUTRICIA Polska sp. z o.o., NUTRICIA Zakłady Produkcyjne sp. z o.o., cargo-partner spedycja sp. z o.o., ABC European Air & Sea Cargo sp. z o.o.). W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, podejmując jednocześnie praktykę prawniczą w znanej wrocławskiej kancelarii prawniczej. W 2008 roku współtworzył firmę IURISTA, w której praktykuje obecnie. W 2011 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

   

  Paweł Pudło specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek, prawie kontraktów, doradztwie w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu i spedycji oraz prawie konkurencji i konsumentów. W trakcie swojej praktyki reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w postępowaniach przed wszelkimi sądami, organami i instytucjami publicznymi.

  Posługuje się biegle językiem angielskim.

  Numer wpisu na listę radców prawnych: WR/2349

   

  Waldemar Woźniak – radca prawny


  Osoba zarządzająca IURISTA. Partner Kancelarii Prawnej IURISTA.

   

   

  Rafał Tymoczko – radca prawny


  Współtwórca Kancelarii Prawnej IURISTA

  Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1990 - 1995. Po ukończeniu studiów odbył aplikację prokuratorską, którą ukończył zdanym egzaminem w roku 1998. Następnie w latach 1999 - 2003 przystąpił do odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, którą to aplikację ukończył zdając egzamin radcowski i uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

   

  Od roku 1995 nieprzerwanie praktykuje jako prawnik, a następnie radca prawny w spółkach prawa handlowego oraz w kancelaria prawnych, budując i pogłębiając swoje doświadczenie i rozległą wiedzę merytoryczną. Pracował między innymi dla takich spółek jak: Towarzystwo Finansowo-Leasingowe sp. z o.o., HPV ELEKTRONIK sp. z o.o., PAROS sp. z o.o., OSA sp. z o.o..


  Od roku 2004 radca prawny Rafał Tymoczko prowadzi własną praktykę, w ramach swojej kancelarii prawnej. W roku 2008 dołączył do zespołu Kancelarii Prawnej IURISTA.

  W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym odzyskiwania wierzytelności, prawie spółek, prawie umów w obrocie gospodarczym, jak również prawie administracyjnym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, prawie własności intelektualnej i prawie karno-skarbowym.

  Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz w stopniu komunikatywnym językami: angielskim i rosyjskim.

  Numer wpisu na listę radców prawnych: Wł-437.
   

  Ewelina Włodarczyk - aplikant radcowski

   

  ...

  Patrycja Hasnaoui - aplikant radcowski

   

  ...

  Współpracownicy:

   


  Zadaj pytanie

   Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc prawną lub skierować zapytanie do naszej Kancelarii, prosimy uprzejmie o wypełnienie formularza zapytania. Obiecujemy, że osoba z Kancelarii skontaktuje się z Państwem niezwłocznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi oraz poprowadzenia dalej Państwa sprawy.

   Przejdź do formularza