Klienci biznesowi

  << powrót

  Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców


  Podmiotom gospodarczym oferujemy i zapewniamy możliwość stałej i profesjonalnej obsługi prawnej niezbędnej podczas prowadzenia działalności. Szczegółowy zakres usług tego rodzaju jesteśmy w stanie dopasować indywidualnie do potrzeb naszego Klienta oraz profilu jego działalności. Ze swojej strony jesteśmy gotowi służyć wsparciem i pomocą prawną na wszelkich etapach istnienia przedsiębiorstwa – od momentu planów jego założenia, poprzez jego faktyczny rozruch i rejestrację, prowadzenie spraw bieżących do, jeżeli zajdzie taka konieczność, zakończenia działalności.

  Wedle Państwa uznania i oczekiwań,Audemars Piguet Replica Watches w zakres repliki zegarków obsługi prawnej przedsiębiorców może wejść między innymi:

  • ogólne doradztwo prawne;
  • prowadzenie spraw rejestrowych;
  • obsługa prawna i doradcza organów przedsiębiorstwa;
  • nadzór prawny nad kontraktami i umowami (m.in.: tworzenie i opiniowanie);
  • wspomaganie lub prowadzenie negocjacji;
  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy, ubezpieczeń społecznych itp.;
  • kompleksowa prawna kontrola i windykacja należności;
  • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych;
  • zastępstwo przed sądami, organami i instytucjami;
  • tłumaczenia językowe.

   

  Outsourcing prawny


  Ten zakres usług jest specjalną formą bieżącej obsługi prawnej, skierowanej do Klientów, którzy potrzebują i oczekują stałego wsparcia prawnego na poziomie in-house, a jednocześnie myślą o ograniczeniu kosztów obsługi prawnej przy jednoczesnym wysokim poziomie jej jakości.

  W ten sposób chcielibyśmy zaoferować kompleksową usługę dogłębnego i kompleksowego serwisu prawnego dla Państwa firmy. W tej ofercie oferujemy zajmowanie się Państwa wszelkimi sprawami prawnymi i okołoprawnymi, jesteśmy gotowi umożliwić kontakt z nami dla wszystkich Państwa pracowników w sprawach Państwa działalności i w zakresie wybranym przez Państwa. Zapewniamy stałą opiekę doradczą kadrze kierowniczej i organom przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc – dostosujemy się w tym przypadku do Państwa wszelkich oczekiwań.

  Jeżeli rozważają Państwa zatrudnienie wewnętrznego prawnika, sugerujemy jednak rozważenie proponowanej przez nas opcji. Zapewniamy tożsamą detaliczność usług przy jednoczesnej wysokiej ich jakości, a jednocześnie pozwalamy Państwu uniknąć koniecznych kosztów pracowniczych, jakie wiążą się z zatrudnieniem osoby wewnątrz firmy.

  Wedle Państwa życzenia jesteśmy w stanie oddelegować do współpracy z Państwem jednego, indywidualnie określonego pracownika naszej Kancelarii, dla zapewnienia jeszcze sprawniejszej obsługi w omawianym zakresie.

  Inne specjalizacje

  Logistyka – Transport – Spedycja (LTS):


  Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży LTS. Dodatkowo bliska współpraca z praktykami operacyjnymi tej branży pozwala nam zaoferować Państwu, którzy działają lub chcą działać w zakresie LTS, kompleksowy i profesjonalny produkt w zakresie prawnego wsparcia Państwa działalności.

  Nasze doświadczenie dotyczy zarówno sfery krajowej, jak i międzynarodowej, co czyni z nas jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem w ww. zakresie.

  Proponujemy nasze wsparcie i pomoc prawną w każdym etapie działania, od negocjacji i zawierania umów, poprzez realizacje, aż do windykacji i odzyskania należności. Wspieramy Państwa także w sprawach odszkodowawczych w zakresie LTS.

  Prawo cywilne:


  Przepisy tej dziedziny prawa są wszechobecne; regulacje cywilnoprawne i odniesienia do nich znajdują się w wielu regulacjach prawnych dotyczących innych dziedzin prawa. W związku z tym znajomość i umiejętność posługiwania się prawem cywilnym jest niezastąpiona, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

  IURISTA zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc i wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, we wszystkich jego aspektach. Przy naszej pomocy osiągną Państwo gwarancję, że prowadzona przez Państwa działalność jest prawnie bezpieczna i zgodna z przepisami.

  Prawo pracy:


  Ta dziedzina prawa jest wyjątkowo istotna i wymaga szczególnej uwagi. Dla Klientów biznesowych, zatrudniających pracowników, prawidłowe i zgodne z przepisami prawa pracy działanie, jest wręcz kluczowe.

  Również w tej dziedzinie IURISTA jest do Państwa dyspozycji. Oferujemy pomoc przy: organizacji pracy zgodnie z przepisami, tworzeniu przepisów wewnętrznych, kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, sporach pracowniczych, sporach sądowych.

  Prawo konkurencji i własność intelektualna:


  Dynamika rozwoju gospodarczego spowodowała, że te dziedziny stały się niezmiernie istotne i godne uwagi w zakresie działalności gospodarczej. Walka o klienta i pozycję na rynku wymusza z jednej strony ochronę swoich interesów gospodarczych, a z drugiej strony obronę przed zakusami konkurencji, zwłaszcza tej, która dla zdobycia swej pozycji na rynku wykorzystuje metody bezprawne.

  Oferta IURISTA w związku z powyższym nie może pozostać obojętna także na ochronę konkurencji i kwestię własności intelektualnej. Zapewniamy więc Państwu usługi zmierzające do zabezpieczenia Państwa interesów w ww. zakresie, a także pomagamy w momencie gdy ktoś narusza należne Państwu prawa lub działa niezgodnie z przepisami prawa, na Państwa szkodę.

  Kontrola należności:


  Uczciwość to cnota, ale niestety rzeczywistość pokazuje, że nie każdy jest osobą uczciwą. Jedną z najboleśniejszych kwestii jest nieregulowanie lub nieterminowe regulowanie swoich należności płatniczych.

  IURISTA posiadając niezbędną praktykę i przygotowanie merytoryczne oferuje pomoc, mieszczącą się w zakresie wszelkich prawem dostępnych środków, w celu wyegzekwowania należnych Państwu pieniędzy.

  Windykacja przesądowa, postępowanie ugodowe, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne – na każdym z tych etapów mogą Państwo liczyć na pomoc IURISTY.

  Prawo budowlane i nieruchomości:


  Jest to branża bardzo dynamicznie rozwijająca się, zwłaszcza w tym rejonie świata. Szybki rozwój pociąga niechybnie za sobą niebezpieczeństwa prawne z tym związane.

  IURISTA oferuje pomoc prawną także i w tym zakresie. Inwestorom i deweloperom pomagamy w celu bezpiecznej prawnie realizacji ich zamierzeń. Osobom zainteresowanym nabyciem czy najmem nieruchomości zapewniamy ochronę ich interesów i pomagamy zabezpieczyć się prawnie w jak najlepszy sposób. Wspieramy lub zastępujemy naszych Klientów przy obrocie nieruchomościami i przy innych czynnościach z nieruchomościami związanymi.


  Poza wyżej wymienionymi oferujemy i zapewniamy Państwu obsługę prawną obejmującą również inne dziedziny prawa.

  << powrót

  Zadaj pytanie

   Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc prawną lub skierować zapytanie do naszej Kancelarii, prosimy uprzejmie o wypełnienie formularza zapytania. Obiecujemy, że osoba z Kancelarii skontaktuje się z Państwem niezwłocznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi oraz poprowadzenia dalej Państwa sprawy.

   Przejdź do formularza